ZA SVE POTREBE MODERNOG IZNAJMLJIVAČA

Internet stranice
Specijalizirane internet stranice za turistički smještaj
Vođenje rezervacija
Vodimo rezervacije i komunikaciju s gostima za Vas!
Oglašavanje
Oglašavanje smještaja + gratis alati za vođenje rezervacija
Fotografija
Profesionalno fotografiranje smještaja za oglašavanje
Video
Izrada video prezentacije interijera i eksterijera